Виолета Козић

I Разред

Василијевић Јован

Јанић Стеван

Миленковић Јован

Радичевић Момчило

III  Разред

Милутиновић   Огњен

Миливојевић Ђорђе

Стојановић  Синиша

 

Саша Ђукић

II  Разред

Матић Марина

IV Разред

Гавриловић  Никола

Миленковић  Лука

Дробац  Мартина

Василијевић  Јелена

Анђелија Василијевић