Дан отворених врата школе “Стојан Новаковић” Блаце

Поштовани родитељи, термини отворених дана школе, када можете присуствовати настави, у школској 2022/23. су:

Месец Датум
Октобар 21.10.2022.
Новембар 30.11.2022.
Децембар 12.12.2022.
Фебруар 10.02.2023.
Март 16.03.2023.
Април 27.04.2023.
Мај 18.05.2023.

 

Обавезно је најавити свој долазак и присуство часовима одељенском старешини седам дана пре дана присуства.