Eкотим „Зелени путоказ“  ОШ “Стојан Новаковић” из Блаца  18. и 19. октобра 2019. године  обновио је статус члана у међународном програму Еко-школе. У овај програм су укључене све еко-школе са територије целе Србије, а све је то у саставу Међународне фондације за образовање у области животне средине.

Учешће екокоординатора нашег еко тима је подразумевао активности у дводневном семинару на Златибору, кроз радионице на тему родне равноправности у домену одрживог развоја и очувања животне средине. Други дан је био посвећен представљању домаћина- Екошколе „Димитрије Туцовић“ из Чајетине, као и још добрих примера из праксе од стране других еко школа, које су се посветиле новим правцима у екологији- циркуларне економије. Суштина је у поновној употреби материјала из наше околине, које најчешће бацамо, а на овај начин добијају своју поновну употребну вредност.

За наредни период еко-тим  Зелени путоказ“ ће узети активно учешће у више пројеката: Велики лов на биљку, Свака лименка се рачуна, Енергетска ефикасност  у еко-школама…

Циљ еко-тима је подизање свести сваког појединца у школи и окружењу о потреби енергетске ефикасности. Само променама навика, може се остварити промена у очувању околине и очувању природних богатстава, која су све више на удару небриге самог човека, па је зато још већа обавеза и одговорност еко-тима и наше школе да брине о чувању околине и самог животног окружења-школе, куће, улице, насеља, свог родног места… своје планете – јер само њу имамо!