У корелацији предмета физике и енглеског језика, наставнице Дијана Крсмановић и Светлана Томић су са ученицима шестог и седмог разреда одржале радионицу на тему “Енглески алфабет у служби физике.” Циљ радионице био је представити физичке величине и јединице мере у физици словима енглеског алфабета на креативан начин. Радионица је трајала два школска часа. Ученици су имали веома интересантне идеје и предлоге за рад и у свом раду показали велику креативност и тако повезали знања из ова два предмета. Ученици су међусобно сјајно сарађивали кроз тимски рад. Од ученичких радова направљен је пано.