Зорица  Миладиновић

I Разред

  1. Милић Милићевић

III Разред

  1. Игрутиновић Душица
  2. Пршић Лазар
  3. Вељковић Јован

IV Разред

  1. Марковић Андрија