Под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета председнице Владе, марта 2021. године, почела је са радом Национална платформа „Чувам те“, као прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Републици Србији.

Национална платформа „Чувам те“ садржи сегменте који се односе на информације и едукацију. У оквиру сегмента информисања налазе се информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.

Посебне обуке на платформи намењене су ученицима, родитељима и запосленима.

Заједничким деловањем, посвећено и континуирано ради се на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца унутар школске заједнице.

https://cuvamte.gov.rs/