Имајући у виду да је дошло до делимичног побољшања актуелне епидемиолошке ситуације, Кризни штаб је донео следећу одлуку:

Почевши од 19. априла 2021. године, настава се организује на начин како је то прописано стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години за основне и средње школе, од 11. августа 2020. године и Правилником о посебном програму образовања и васпитања.

У понедељак 19. 4. 2021. године креће група А.