Сарадња родитеља и школе је од изузетног значаја за целокупан развој детета. Током школске године одвијају се различити видови сарадње. Између осталог, родитељи имају могућност да присуствују часовима редовне, додатне и допунске наставе као и часовима одељењског старешине. На родитељским састанцима родитељи су се пријавили да присуствују појединим часовима као пасивни посматрачи, учесници или предавачи.

Заједничке активност ученика, наставника и родитеља су биле веома занимљиве и оваква сарадња доноси добробит за све учеснике образовно-васпитног процеса.

« 1 of 2 »