Сунчица Радосављевић

I  Разред

Андрија Косовац

II Разред

Марија Павловић

III Разред

Андријана Бургић

IV Разред

Матеја Косовац