Поштовани родитељи,

Упис деце у први разред почиње од 01.05.2018. год.
Према Закону о основама система образовања и васпитања, у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се за школску 2018/2019.год. уписују сва деца рођена од 1. марта 2011. године, до краја фебруара 2012. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.
Упис детета у први разред обавља секретар школе, а потребна је следећa документација:
– Извод из матичне књиге рођених (може фотокопија)
– Потврда из Дома здравља о обављеном лекарском прегледу
– Уверење о похађању припремног предшколског програма (из предшколске установе)
– Потврда места пребивалишта детета

Тестирање деце се обавља по утврђеном распореду. Родитељи ће бити благовремено обавештени о термину тестирања преко Предшколске установе „Наша радост”.
Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1.септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2018/2019. год. односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2012.год.
Превремени упис је специфичан и дете пролази кроз посебну проверу спремности за полазак у школу, коју врши психолог.

ДОБРОДОШЛИ!