Доласком лепог времена уређено је двориште и улаз у школу истуреног одељења у Гргуру.