Ученици одељења IV-1, IV-2 и IV-3 са  реализовали су наставу у Гучи у хотелу ,,NORDIC“ од 14-20. маја 2022.године.

У Гучи је боравило 36 ученика у пратњи учитеља Гордане Милошевић, Јелице Анђелковић и Горана Пешићa. Преподневне  активности  су  биле  испуњене спортским активностима, шетњама   и   упознавањем   околине   Гуче   уз   пуно   података. Поподневне  сате  проводили  смо  у  извођењу наставе и спортским активностима. Вечерње анимације обиловале су дечјим усхићењем и аплаузима.

Хигијена хотела била је на завидном нивоу. Храна  је  била  квалитетна,  разноврсна. Свако  дете  је  добијало  репете колико  би  пожелело. Оброци су сервирани  посебно  за  свако  дете. Кухиња  је беспрекорно чиста, све је на свом месту, а особље професионално и изузетно љубазно.

Наставни садржаји су реализовани према планираном програму који је прилагођен конкретним природним и географско – историјским условима средине у којој се налази школа у природи.

О здравственој зашити бринуо је лекар Слободан Ценић.

Шетње, посете у околини, спортска такмичења и вечерње анимације реализовао је рекреатор Топлица Миљковић – Гаја који је свој посао обављао на завидном нивоу, одговорно и предано.

« 1 of 2 »