Према подацима UNESCO-а око 750 милиона одраслих, од којих су две трећине жене, није савладало основне вештине читања и писања. Сваке године на Светски дан гласног читања људи широм света заједно читају наглас и размењују приче како би заговарали писменост као право које припада свим људима. Ученици четвртог разреда дали су свој допринос обележавању овог међународног догађаја читањем књиге „Пут око света за 80 дана“ на енглеском језику.