Међународни дан борбе против вршњачког насиља се обележава сваке године, последње среде у фебруару, под називом „Дан розе мајица“.

Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости,  развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата.

Поводом тога, у Основној школи „Стојан Новаковић“ у Блацу, организоване су током целе недеље превентивне активности на тему заштите од насиља и дискриминације.

Ученици су са својим разредним старешинама / учитељима и ученичким парламентом на креативан начин допринели развијању свести о постојању проблема вршњачког насиља. Активности поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља реализоване су кроз одржавање радионица, израђивање паноа, разговор на тему вршњачког насиља, приказивање видео-материјала…Тако је у периоду од 21. до 25. фебруара 2022.године на часу одељењског старешине обележен дан по избору одељења неком од наведених активности.