У библиотеци ОШ „Стојан Новаковић”у Блацу обележен је Европски дан језика.  Нa инициjaтиву Сaвeтa Eврoпe у Стрaзбуру, Eврoпски дaн jeзикa слaви сe свaкoг 26. сeптeмбрa почев oд 2001. гoдине, у уверењу да је вишејезичност нешто драгоцено, што би требало сачувати, вредновати и бранити у будућности. Уосталом, језик је једно од најзначајнијих обележја културе и темељ људског рода на којем почива културна историја и традиција човечанства. Зато је немерљив значај учења језика, мултилингвализма и неговања особености малих језика. Ова година је јубиларна, славимо пуних 20 година  језичке и културне  различитости.

Наставници српског, руског и енглеског језика  обележили су овај дан јавним часом са циљем промовисања вишејезичности. Ученици су пред собом имали низ занимљивих питања из свих језика које уче и показали су одлично знање. Такође се говорило о значају вишејезичности.

Говорити  једним језиком је исто као и видети свет у једној боји,  рекао је Картрајт.