Нa инициjaтиву Сaвeтa Eврoпe у Стрaзбуру, Eврoпски дaн jeзикa слaви сe свaкoг 26. сeптeмбрa почев oд 2001. гoдине. Наставници српског, руског и енглеског језика су обележили овај дан јавним часом са циљем промовисања вишејезичности. Ученицима је показано да треба говорити што више језика. Говорити  једним језиком је исто као и видети свет у једној боји,  рекао је Картрајт.