Наша школа подржала је и узела учешће у Европском школском спортском дану. Дана 26. 09. 2022. год. наставници физичког и здравственог васпитања  држали су  часове промовишући значај физичке активности за живот и здравље деце. Европски спортски школски дан обележен  у матичној школи  као и у подручним школама у Барбатовцу и Г. Драгуши.