У ОШ „Стојан Новаковић“ у Блацу реализована  је радионица на тему „Комуникација, толеранција и разумевање у међуљудским односима запослених“ као мера за обезбеђивање, побољшање и унапређивање стандарда квалитета рада установе и запослених у установи.

Реализатор радионице је Ивана Петровић, педагог школе. Помоћ при реализацији радионице су пружили и ученици фото секције, са својим наставником Драганом Живковићем, и забележили активности реализоване радионице.
Због великог броја заинтересованих радника радионица је реализована у три термина у периоду од 04.12.2023. до 06.12.2023.год.

Сви учесници радионице су били активни, показали своје умеће ненасилне комуникације и допринели успешности реализованих радионица.