Адреса:
Вука Караџића б.б.
18420 Блаце

E-mail::osblace027@gmail.com

Телефон / Факс

Директор: 027/370-010

Секретар: 027/371-373

Стручна служба: 027/379-110

Рачуноводство: 027/371-717

Интернет презентација:
www.osblace.edu.rs
Матични број школе:
07109016