Наша школа наставља са реновирањем и улепшавањем школског простора. Овог пута су на реду степенице.