Поводом дана Матерњег језика – 21. фебруара у библиотеци ОШ “Стојан Новаковић“ организовано је гласно читање стихова, прича, цитата ученицима првог разреда. Читање је почело у 5 до 12, што је симболично представљало крајње време да се окренемо неговању матерњег језика, књиге и културе. Ученици су задовољно слушали и разговарали о прочитаном. Дочарали смо им да су школске библиотеке корисна и забавна места где се учи, траже информације, раде домаћи задаци и, пре свега, читају књиге.