Нови Закон о основном образовању и васпитању предвиђа организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи, могу да присуствују образовно-васпитном раду.

И 12.3.2018. наша школа широм је отворила своја врата и примила велики број родитеља који су радо присуствовали часовима. Родитељи, учитељи, наставници и ученици су размењивали своја знања и искуства што је веома важно за васпитно-образовни рад у школи.

Заједничком сарадњом родитеља и наставника постижу се најбољи резултати у развоју личности сваког ђака.