20.04.2022. нашу школу посетио је писац  Власта Ценић.  Своје  стихове говорио је ученицима четвртог разреда. Представио је део својих збирки песама, као и своја два романа. Говорио је своје сихове које су ученици наградили аплаузом.

Поједине збирке си написане призренско – јужноморавским дијалектом , што је ученицима посебно било интересантно и занимљиво.