Дана 26.12.2022. године организовано је предавање у ОШ „ Стојан Новаковић“ у Блацу, у сарадњи са Домом здравља Блаце, на тему „ Болести зависности“. Предавачи су били представници Дома здравља Блаце, Драгана Радивојевић и Ивана Брајковић. Предавање је намењено ученицима наше школе ,па је из сваког одељења од петог до осмог разреда присуствовало по петоро ученика.

Ученици су на њима прихватљив начин информисани о болестима зависности, о ризицима , заблудама и истинама у вези са дрогама, алкохолизмом и пушењем.  Ученици су били заинтересовани, активни и задовољни избром теме за предавање.