Традиционално, и ове године Ивана Стојковић, психолиг школе, организовала је сусрет будућих првака и њихових родитеља са учитељима и запосленим у школи на трибини.  Следеће школске године прваке ће учити учитељице: Мирјана Тодоровић, Добрила Брадић и Горица Убавић. Учитељице и школу представили су ученици 8. разреда из свог угла и на основу свог искуства. Они су се потрудили да свима кажу да је школа дивна и да је њихова учитељица најбоља.

Школску 2019/20. годину уписаће ученици рођени од 01.03.2012.до 28.02.2013.године. За ранији упис у школу могу да се пријаве деца рођена од 01.03.2013.до 28.02.2014.године.

Потребна документација за упис у 1.разред: извод из матичне књиге рођених, уверење о похађању предшколског програма, доказ о лекарском прегледу детета и доказ о пребивалишту детета.