Угледни час је организован као корелација два предмета- хемија и техника и технологија. Ученици су имали задатак да направе модела атома по одређеним параметрима, који су им на почетку рада објашњени.

На почетку часа су подељени у шест тимова и сваки је имао задужење да обезбеди материјал за рад: пластелин и савитљиву жицу. Сваком тиму су подељена исписана упутства  са одговарајућим симболом елемента и његовим атомским бројем, за који су требали по завршетку хемијског дела да крену са практичним делом – израда модела. То је био део предмета техника и технологија, где су добили инструкције шта и како треба одрадити за оцену. У самом раду су имали могућност претраге на интернету- за добијање идеја о изгледу модела.

По завршетку рада, тимови су представљали своје моделе и приказали своје знање из хемије (распоред честица по енергетским нивоима), као и из технике и технологије  (тачност изгледа и величине атома, складност и естетика модела и тимски рад). Имајући у воду све ове параметре ученици су добили оцене на нивоу тимова за предмет техника и технологија, а из хемије је ова оцена први део, који се сабира  са усменим делом, за добијање коначне оцене.

Ученицима је било занимљиво да су за оцену имали задатак да знање из хемије практично прикажу – кроз израду модела атома за приказ његове структуре.