Министарство просвете науке и технолошког развоја у сарадњи са  Министарством заштите животне средине реализују Пилот пројекат „Улога ученика у заштити животне средине“.  Пројекат се реализује у по једној основној школи на територији двадест девет локалних самоуправа. Наша школа једна од 29 школа у Србији у којој ће се реализовати Пилот пројекат. Предвиђено је да школа имајући у виду узраст ученика и средину у којој се налази,  као исложеност садржаја у оквиру еколошке секције и слободних наставних активности (Чувари природе) реализује активности у оквиру пет тема:

  • 1) Заштита и очување природе;
  • 2) Одрживи развој и управљање отпадом;
  • 3) Заштита воде и земљишта;
  • 4) Климатске промене, заштита ваздуха и озона;
  • 5) Заштита од нејонизирајућих зрачања и буке.

ОШ “Стојан Новаковић” Блаце је учесник у овом пројекту и тим поводом је наша школа у уторак 1.3.2022.г организовала предавање на тему “Заштита воде и земљишта”, где су присуствовале и биле предавачи Татјана Живановић-саветник Школске управе Ниш, представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и Сања Ђорђевић и Радмила Шеровић – представнице Министарства заштите животне средине.

Сви присутни ученици су веома помно пратили излагање, јер је свима битно да се води рачуна о свом окружењу, а они то успешно раде у оквиру еколошке секције или предмета Чувари природе, које упсешно води наставница биологије Оливера Тимотијевић.