Еколошка едукација ученика је важан корак за будућност. Спровођење овог пилот пројекта је само почетак, а циљ је да се заштита животне средине интегрише у систем формалног образовања у Србији.  Главна преокупација  је  да се подиже свест о значају заштите животне средине, пре свега код деце, и у томе много значи подршка министарства просвете. Пилот пројекат ће се реализовати у по једној основној школи у 29 јединица локалне самоуправе, а кад се заврши –доћи ће се до квалитетног документа за системско образовање за област екологије, који ће се израдити као готов документ током 2022. године. Тај документ би, након усвајања на Влади, био имплементиран у свим основним школама у Србији.

„Сигуран сам да ћемо заједничким радом наставника, ученика, родитеља и представника локалне заједнице, допринети побољшању квалитета животне средине, и подстаћи друге на мудро и рационално коришћење природних ресурса са циљем заштите и очувања природе, животне средине и еколошке етике“, истакао је министар Ружић. Имајући у виду овако велику важност овог пројекта чији смо део, можемо слободно рећи да смо добили важан задатак да помогнемо у изради документа на највишем државном нивоу из области екологије.

Потписивању протокола су присуствовали представници локалне самоуправе Блаце, директорица наше школе и екокоординатор еко секције наше школе. Велика је част  бити део пројекта на нивоу целе државе, где је баш наша школа једна од изабраних.  Бићемо веома одговорни и савесни у изради свих планова реализације пилот пројекта „Улога ученика у заштити животне средине“.