ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ ВРШИЋЕ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО Е –УПРАВЕ. РОДИТЕЉИ КОЈИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА ЗАКАЖУ ТЕРМИН ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ МОГУ СЕ ОБРАТИТИ ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ ЗА УПИС НА БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА: 064/8097463 И 064/8099303.

АПЛИКАЦИЈА ЗА УПИС И ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЗИВАЊА ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА БИЋЕ ДОСТУПНА ОД 21.03.2022 ДО 31.05.2022. ГОДИНЕ ШКОЛА ЋЕ ДО 21.03.2022 УНЕТИ СВЕ ЗАХТЕВЕ ЗА УПИС ДЕЦЕ КОЈА НЕ ПРИПАДАЈУ ТЕРИТОРИЈАЛНО ШКОЛИ.

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ПОЧИЊЕ 1.АПРИЛА 2022.ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 31.МАЈА 2022.

РОДИТЕЉИ ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕТЕТA НЕ ПОДНОСЕ НИЈЕДАН ДОКУМЕНТ У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ – ПОДАЦИ ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИХ, ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕБИВАЛИШТА КАО И ПОДАЦИ ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СЕ ПРИБАВЉАЈУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ – ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ. ИЗУЗЕТНО, АКО ЈЕ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕН КОД ПРИВАТНОГ ЛЕКАРА ИЛИ У ВОЈНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ КАДА ЈЕ ПОТРЕБНО ДА РОДИТЕЉ ДОСТАВИ ШКОЛИ. ПОТВРДУ О ОБАВЉЕНОМ ОБАВЕЗНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ ПРИБАВЉА ШКОЛА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.

ЗА СВА ДОДАТНА ПИТАЊА СТОЈИМО ВАМ НА РАСПОЛАГАЊУ. TEЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 064/8097463 ; 064/8099303 И 027/379-110

                                                                       УПРАВА ШКОЛЕ