Заинтересовани родитељи могу да преузму сагласност за спровођење имунизације у стручној служби школе.