Ученици II1, са учитељицом Мином Ракоњац, поновили су све оно што су научили о карактеристичним биљкама у окружењу кроз игру ,,Откривалицу“. Час је одржан ван учионице, у школском парку. Кроз парк су била упутства и задаци које се ученици морали да реше како би стигли до крајњег циља – летњиковца школе. Сваки део парка био је намењен понављању одређених садржаја о биљкама. На почетку обновили су садржаје о живој и неживој природи, затим о деловима биљака. На следећем стајалишту питања су била везана за дрвенасте, затим жбунасте и зељасте биљке. Пре него што би кренули до следећег места ученици су решавали загонетке, прочитали одређен стих или пратили стрелице које би их довеле до следећег задатка. Поновили смо о житарицама, лековитом биљу, воћу и поврћу које је заступљено код нас, где сејемо и гајимо биљке. На самом крају, по групама, добили су задатак да одреде сличности и разлике биљака са датих слика, као и њихове јестиве делове које користимо у исхрани. Ученици су били веома мотивисани за рад и успешно решили све задатке, тако да су добили и симболичну награду.