Издавачка кућа “Клет”, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, покренула је акцију “Читалачки маратон” ради промовисања читања међу ученицима старијих разреда основне школе. Професори српског језика и књижевности Ивана Грујић и Милена Грујић оформиле су Читалачки клуб и у нашој школи, како би додатно мотивисале ученике за читање.

Међу заинтересованима је више од 20 ученика од 5. до 8. разреда. На сусретима Читалачког клуба ученици ће заједно са наставницима анализирати романе из едиције Читалачки маратон (укупно 5 романа), дискутовати о разним темама, решавати задатке који прате текст и бити у улози књижевних критичара.

У оквиру акције Читалачки маратон одржана је уводна радионица са темом Читалачке навике.